2019 MAAŞ KATSAYILARI VE VERGİ DİLİMLERİ

2019 MAAŞ KATSAYILARI VE VERGİ DİLİMLERİ

Maaş Katsayıları

Taban Katsayı : 2.044187

Maaş Katsayısı: 0,130597

Yan Ödeme    : 0,041416

Asgari geçim indirim matrahı: 2.558,40

SSK Taban: 2.558,40

SSK Tavan: 19.188,00

Gelir Vergisi Matrahları

18.000                                         % 15

40.000                                         % 20

98.000                                         % 27

148.000 ve daha fazlası            % 35

 

Not: 2019 Yılı Maaş Otomasyonundan bu verilerin güncellenmesi gerekmektedir.

 

MUHASEBE OTOMASYONU KAPANIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ

 

MUHASEBE OTOMASYONU KAPANIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ

2018  Döneminde yapılacak işlemler

 1- Amortisman ayrımı yapılmalı. (Amortisman ayrımı için firmamızdan destek alınabilir.)

2-  Ödenek üstü harcama bulunan bütçe kalemleri Bütçe İşlemleri Menüsünden Ödenek aktarma işlemiyle aktarım yapılarak ödenek üstü harcamalar kapatılmalı.

3-  Banka nakitleri ve devredecek Emanet hesapları kontrol edilmeli doğruluğu sağlanmalıdır. Not: Bu işlemden sonra Aralık ayı Kbs sistemine aktarılır ve daha sonra diğer işlemler yapılmalı.

4- Bütçe işlemlerinde ödenek iptali işlemi yapılmalı ertesi yıla devredecek bütçe kalemleri buradan iptal işlemi yapılmamalı.

5- Muhasebe İşlemleri menüsünden Devir ve Kapanış İşlemleri bölümünden Kapanış Fişi oluşturulmalı.

6- Raporlar İşlemleri menüsünden Tablolar bölümünden Kapanış Mizan Tablosu incelenmeli doğruluğu sağlanmalıdır. Ayrıca Devir cetveli Tablolar menüsünden Kontrol edilmeli

7- Tanım ve Ayarlar Menüsünden Devir ve Dönem İşlemleri menüsünden Muhasebe Hesap Devri bölümünden Dönem 2019 seçilip Devir işlemi başlatılmalı.

 2019 Döneminde yapılacak işlemler

 1- Muhasebe İşlemleri menüsünden Devir ve Kapanış İşlemleri bölümünden Açılış Fişi incelenmeli doğruluğu sağlandıktan sonra Kaydet butonuna basılarak işlem aktifleştirilmelidir.

2- Bütçe İşlemleri Menüsünden Bütçe Muhasebeleştirme İşlemine girilerek Taslak Bütçeden Aktar Butonu basılarak bütçenin muhasebeleştirilmesi yapılmalıdır.

3- Bütçe İşlemleri Menüsünden Devreden Ödenek Girişi menüsünden bir önceki yıldan devir olan bütçe kalemleri var ise buradan işlemi yapılır.

4-  Muhasebe İşlemleri Özel Muhasebe Fişine girilerek devirle gelen Dönem olumlu veya olumsuz hesapların (590-591) Geçmiş Yıllar Olumlu veya olumsuz hesabına aktarılması gerekmektedir. (570-580)

Not: Yıl sonu işlemleri tamamlandıktan sonra devir işlemlerinin firmamız tarafından yapılması önerilir.

İstek ve arzularınızı  bizimle paylaşmanızı diler, İyi çalışmalar dileriz.

 

 

MAAŞ OTOMASYONU DEVİR İŞLEMLERİ

MAAŞ OTOMASYONU DEVİR İŞLEMLERİ

2018 Döneminde yapılacak işlemler

 1-  Tanım ve Ayarlar Menüsünden Devir ve Dönem İşlemleri menüsünden Yeni Dönem oluşturma işlemlerinden yeni dönem oluşturulur.(2017) Devir İşlemleri menüsüne geçilerek Devredilecek dönem seçilir(2017) Başlat butonuyla bir sonraki döneme devir işlemi yapılır.

20179Döneminde yapılacak işlemler

 

1-Tanım ve Ayarlar Menüsünden Genel tanımlar alanına geçilerek Kurum bilgileri ve diğer yasal kesinti bilgileri kontrol edilerek yeni değerler işlenir.

 

İstek ve arzularınızı  bizimle paylaşmanızı diler, İyi çalışmalar dileriz.

TAŞINIR MAL OTOMASYONU DEVİR İŞLEMLERİ

TAŞINIR MAL OTOMASYONU DEVİR İŞLEMLERİ

2018 Döneminde yapılacak işlemler

 1-  Tanım ve Ayarlar Menüsünden Devir ve Dönem İşlemleri menüsünden Yeni Dönem oluşturma işlemlerinden yeni dönem oluşturulur.(2017) Devir İşlemleri menüsüne geçilerek Devredilecek dönem seçilir(2017) Başlat butonuyla bir sonraki döneme devir işlemi yapılır.

2019 Döneminde yapılacak işlemler

 1- Ambar İşlemleri Menüsünden Ambar Giriş İşlemi menüsüne girilerek devredilen kayıtlar bulunarak tarih kontrolü yapılıp tekrar kaydet butonuyla işlem aktifleştirilir.

 

İstek ve arzularınızı  bizimle paylaşmanızı diler, İyi çalışmalar dileriz.

KBS VERİ GİRİŞLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

29/11/2018 tarih ve 30610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:59) Genel Yönetim Mali istatistikleri‘nin 7 nci maddesinde KBS veri giriş işlemlerinin 3 er aylık dönemlerde yapılmayası hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede 2018/Ekim ve 2018/Kasım dönemleri için KBS mizan veri girişi yaptırılmayacaktır. 2018/Aralık dönemi mizan veri girişleri 2019 yılı Ocak ayından itibaren yapılacaktır.

2019 YILI BÜTÇE ÇALIŞMALARI HAKKINDA

BÜTÇE ÇALIŞMALARI HAKKINDA 

2018 Döneminde yapılacak işlemler

 1- Tanım ve Ayarlar – Devir ve Dönem İşlemleri – Dönem İşlemleri Sekmesinden Dönem Yılına yeni oluşturulacak dönem yazılır (Örnek 2019 ) Dönem oluşturulur. Taslak Bütçe Devri sekmesine geçilerek Devredilecek dönem seçilir (yeni oluşturulan dönem 2019 ) Seçilir ve Başlat butonuyla bir sonraki döneme Bütçe devir işlemi yapılır.

 

2019 Döneminde yapılacak işlemler

 1- Bütçe İşlemleri – Taslak Bütçe İşlemleri – Gider Bütçe Fişi ve Gelir Bütçe Fişi işlemlerine girilerek Toplu gider veya toplu gelir girişinden bütçe rakamlar toplu bir ekrandan değiştirilir.

2- Gider ve gelir denkliği sağlandığında İzleyen 2 yıl bütçeleri oluşturabilmek için Bütçe İşlemleri – Taslak Bütçe İşlemleri – İzleyen Yıl Gelir Gider Bütçesi Aktarma bölümüne girilerek sonraki yıllar için ön gerilen % artırımlar yapılır.

3- Raporlar – Taslak Bütçe Raporları Menüsünden Bütçe ile ilgili raporların çıktısı alınır.

 

Siz Değerli Müşterilerimizin; Bütçe çalışmaları yapılırken hangi dönemde hangi işlemin yapılması gerektiği çok önemlidir. Bilgi kaybı oluşmaması için sıralamaya dikkat edilmelidir.

 

İstek ve arzularınızı  bizimle paylaşmanızı diler, İyi çalışmalar dileriz…

2018 MAAŞ KATSAYILARI VE VERGİ DİLİMLERİ

2018 MAAŞ KATSAYILARI VE VERGİ DİLİMLERİ

Maaş Katsayıları

Taban Katsayı : 1,699121

Maaş Katsayısı: 0,108550

Yan Ödeme    : 0,034424

Asgari geçim indirim matrahı: 2.029,50

SSK Taban: 2.029,50

SSK Tavan: 15.221,40

Gelir Vergisi Matrahları

14.800                                  % 15

80.000                                   % 20

120000                                  % 27

110.000 ve daha fazlası            % 35

 

Not: 2018 Yılı Maaş Otomasyonundan bu verilerin güncellenmesi gerekmektedir.

 

Yeni Yıl Mesajı

2018 yılının size sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diler; yeni yılınızı tüm içtenliğimizle kutlarız.

Sağlıklı Mutlu ve Bol Kazançlı Bir Yıl Olması Dileğiyle

Stnet Yazılım ve Otomasyon Sistemleri

Sinan BASTEM