2019 MAAŞ KATSAYILARI VE VERGİ DİLİMLERİ

Maaş Katsayıları

Taban Katsayı : 2.044187

Maaş Katsayısı: 0,130597

Yan Ödeme    : 0,041416

Asgari geçim indirim matrahı: 2.558,40

SSK Taban: 2.558,40

SSK Tavan: 19.188,00

Gelir Vergisi Matrahları

18.000                                         % 15

40.000                                         % 20

98.000                                         % 27

148.000 ve daha fazlası            % 35

 

Not: 2019 Yılı Maaş Otomasyonundan bu verilerin güncellenmesi gerekmektedir.