2018 MAAŞ KATSAYILARI VE VERGİ DİLİMLERİ

Maaş Katsayıları

Taban Katsayı : 1,699121

Maaş Katsayısı: 0,108550

Yan Ödeme    : 0,034424

Asgari geçim indirim matrahı: 2.029,50

SSK Taban: 2.029,50

SSK Tavan: 15.221,40

Gelir Vergisi Matrahları

14.800                                  % 15

80.000                                   % 20

120000                                  % 27

110.000 ve daha fazlası            % 35

 

Not: 2018 Yılı Maaş Otomasyonundan bu verilerin güncellenmesi gerekmektedir.