2017 MAAŞ KATSAYILARI VE ORANLARI

Maaş Katsayıları

Taban Katsayı : 1,503595

Maaş Katsayısı: 0,096058

Yan Ödeme    : 0,030462

Asgari geçim indirim matrahı: 1.777,50

SSK Taban: 1.777,50

SSK Tavan: 13.331,25

Gelir Vergisi Matrahları

13.000                                  % 15

30.000                                   % 20

110.000                                  % 27

110.000 ve daha fazlası            % 35

 

 

Not: 2017 Yılı Maaş Otomasyonundan  bu verilerin güncellenmesi gerekmektedir.