29/11/2018 tarih ve 30610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:59) Genel Yönetim Mali istatistikleri‘nin 7 nci maddesinde KBS veri giriş işlemlerinin 3 er aylık dönemlerde yapılmayası hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede 2018/Ekim ve 2018/Kasım dönemleri için KBS mizan veri girişi yaptırılmayacaktır. 2018/Aralık dönemi mizan veri girişleri 2019 yılı Ocak ayından itibaren yapılacaktır.